Ons assortiment

Navigatie

Privacyverklaring Conspec BV


1 januari 2020

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. Conspec BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot
belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en
beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat
betekent onder andere dat wij:

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens
  verwerken, via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
  persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken
  in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
  beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
  persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
  bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Conspec BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken
en met welk doel bij de webwinkel www.conspec.nl. Wij raden u aan deze zorgvuldig
te lezen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op
met Conspec BV.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze
bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie
over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, naw-gegevens,
geslacht en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij
bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens
bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde
persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.
Dit doen wij:

 • per e-mail
 • per telefoon

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een
afmeldlink. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw
persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,
behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een
vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw
gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten
goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u
altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Conspec BV
Valkestraat 19
3811 KC, Amersfoort
[email protected]
0204639057

Bouwbedrijven bestellen Easycell isolatie vlokken bij: